Problemlösande text

Sitter för tillfället och författar en text till retorikkursen;

"Hur kan diskning göras mindre tråkigt?"

Det ska vara en problemlösande text och medan andra skriver om världsomfattande problem så som svält, den globala uppvärmningen, hur semlor kan göras mer exotiska och så vidare väljer jag att lägga mitt fokus på min extrema avsky gentemot diskning.

Men, helt seriöst. Det är ett väldigt viktigt problem som behöver lösas. Människokroppen behöver mat för att fungera och mat är gott, men tyvärr kommer med matlagningen en ytterst trist konsekvens i form av disk.

Många (jag) undviker att laga mat vilken kräver en användning av fler än två köksredskap, vilket oftast innebär rätt näringsfattig mat. Brist på näring leder till brist på energi vilket i sin tur leder till koncentrationssvårigheter och underkända tentor, i och med detta får man inget studiemedel, man tappar motivationen, misslyckas med sin examen och tvingas att ta jobb som flaggstångstoppsknoppspolerarassistent.

Ni ser! Disk (och religion) är roten till allt ont i samhället. Den måste utrotas. Frågan är bara hur. Ska inom ramen av en A4-sida försöka utreda detta fasansfulla samhällsproblem.

På återseende.
/ Lania