Att skapa relationer"Relationsfilosofin bygger på symmetri
där man betonar parters lika värde och
strävar efter att de ska mötas på lika villkor
"En betydande långsiktig relation är inte något jag strävar efter med part x i rådande situation. Känns ju bra att folk uppskattar när man försöker ställa upp.

/ Lania